Schizofreniczna profilaktyka fikcji

Felietony

Kiedy w marcu 2012 roku łomżyńscy radni zmniejszyli z 90 do 30 metrów odległość lokali, w których sprzedaje się alkohol od tzw. miejsc chronionych (szkoła, kościół, biblioteka) wydawało się, że jest to pewien szczyt niezrozumienia misji samorządu w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi. Że jest to po prostu służba partykularnym interesom. Jako argumenty przemawiające za zmniejszeniem odległości podawano m.in. chęć ożywienia łomżyńskiej starówki czy też zwiększenie wpływów do budżetu miasta. Czyli zasadniczo treści rozrywkowo-finansowe.

Kilka tygodni temu emocje znów powróciły, kiedy na sesję Rady Miasta trafił temat koncesji. Tym razem nie odległości, lecz ilości. „Ktoś” zawnioskował o zwiększenie liczby punktów sprzedaży alkoholu o 50. Czyli o sto procent. Tym kimś nie był Pan Prezydent, jak niektórzy sugerowali, lecz prywatny koncern, który zebrał podpisy (m.in. od swoich klientów) pod wnioskiem złożonym w magistracie. Trudno się dziwić, sklep istnieje po to, ażeby zarabiać. Bardzo stanowczo w tej sprawie wypowiedział się łomżyński biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Przypomniał on w swoim apelu o powinnościach samorządowców, o wielkiej szkodliwości alkoholu i odpowiedzialności szczególnie za młode pokolenie, która spoczywa na włodarzach miasta. Nie wiadomo do końca, czy słowa biskupa, czy inne argumenty przekonały radnych o czasowym odroczeniu dyskusji nad zwiększeniem dostępności alkoholu w mieście, ale na szczęście do głosowania nie doszło.

Można natomiast odnieść wrażenie, iż Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi dla niektórych odpowiedzialnych za miasto niewygodny dokument, który staje się bolesnym orężem ich alkoholowych oponentów. Bo jak wyjaśnić słowa Łukasza Czecha z łomżyńskiego magistratu, który, jak czytamy jednym z lokalnych portali,  podaje dwa „żelazne” argumenty:

– lokalni przedsiębiorcy deklarują, iż przydzielenie koncesji może przyczynić się do rozwoju ich działalności i zwiększenia zatrudnienia w placówkach handlowych,

– powiększenie liczby koncesji (…) pozwoliłoby również rozwiązać problem braku dobrych, wymiernych kryteriów wyboru lokalizacji koncesyjnych (…).

Czyli kilka etatów więcej, kilka zer więcej na kontach przedsiębiorców, a także uporządkowanie koncesyjne stawia się naprzeciw oczywistemu zwiększonemu spożyciu alkoholu. I tu dodam odpowiedzialnie – również przez osoby niepełnoletnie. Bądźmy w tej sprawie realistami, dość fikcji i udawania, że alkohol piją i kupują tylko dorośli. Zdrowie i życie młodego człowieka kontra kolejny partykularny interes.

Nie trzeba być samorządowym myślicielem, żeby proste równanie uznać za prawdę: więcej punktów z alkoholem = większe spożycie. Dalece niegodziwe jest stawanie po stronie argumentów pozornych wpływów do budżetu i zwiększenia zatrudnienia, kiedy w niejednym łomżyńskim domu codziennie słychać płacz dzieci, krzywdzonych przez uzależnionych rodziców i szloch rodziców, z powodu zatraconych dzieci. Jak bardzo trzeba być zaślepionym, żeby tego nie dostrzec!

Ale przecież istnieje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, są też programy profilaktyczne, które realizuje się na terenie miasta, aby zmiejszać „siłę rażenia” alkoholu wśród mieszkańców. I tutaj dochodzimy do sedna niniejszego tekstu – profilaktyka.

Insp. Grzegorz Jach – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji, twórca programu profilaktyki rówieśniczej „Profilaktyka a Ty” na antenie Radia Nadzieja podziękował tym wszystkim, którzy starają się w działaniach profilaktycznych spotkać drugiego człowieka. Bo – jak twierdzi – nie ma innej drogi zapobiegania przemocy i uzależnieniom jak tylko bycie z drugim człowiekiem. To wielka praca, którą wykonują wspaniali ludzie. Ale niestety rzeczywistość działań profilaktycznych ma też swoje drugie oblicze.
insp. Grzegorz Jach
„Nam (dorosłym) się wydaje, że robimy profilaktykę, bo robimy i mówimy ważne rzeczy, a młodzież tego nie słucha i nie chce. I wtedy profilaktyka zaczyna kojarzyć się źle. Dzieje się tak dlatego, że nie mamy relacji z tym młodym człowiekiem. Profilaktyka potrzebuje prawdy. Chodzi o to, żeby tymi młodymi ludźmi nie manipulować. Żeby to nie było tak, że są jakieś programy profilaktyczne, które trzeba zrealizować, na które trzeba pozyskać środki, potem napisać sprawozdanie, a zatem potrzebni nam są młodzi ludzie, bo „na kimś” musimy tę profilaktykę uprawiać. Ale tak naprawdę, w tego typu przedsięwzięciach, nie chodzi o to, jakie ta młodzież ma postawy. To jest manipulacja, która pokazuje, że w profilaktyce chodzi o to, że musi się odbyć „jakieś tam” działanie. To właśnie nie jest profilaktyka – to jest antyprofilaktyka. I na to się nie zgadzam!” – mówi insp. Grzegorz Jach.

Statystyki wskazują, iż 14,5 tysiąca młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze 19 lat, aktualnie przebywa na terapiach odwykowych od alkoholu i narkotyków. Dramatyczne są też raporty mówiące o skali samobójstw wśród młodzieży, a także o wciąż obniżającym się wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej.

„Uważam, że dzisiaj trzeba mówić otwarcie i nie przepraszać, że się o tym mówi. My nie mamy czasu patrzeć jak te dzieci odchodzą! I jak umierają na naszych oczach! Tu nie ma na to czasu, aby bawić się w kurtuazję pomiędzy dorosłymi. Tu trzeba mówić otwartym tekstem, że każdy kto wydaje środki finansowe na udawaną profilaktykę fikcji i ulotek, po pierwsze powinien się wstydzić, że to robi, a po drugie powinien zapytać sam siebie o własną postawę etyczną wobec tego co powinien zrobić w ramach profilaktyki, a nie zrobił. Chciałbym, żeby nikt, kto robi takie rzeczy nie spał spokojnie!” – mówi insp. Grzegorz Jach.

Trudno nie zgodzić się z tak mocnymi słowami. Jeszcze trudniej wejść z nimi w polemikę mając w ręku jedynie argument biurokratycznego porządku lub minimalnego zmniejszenia bezrobocia. Najtrudniej jest jednak spojrzeć w oczy rodzicowi, którego syn lub córka zginęli w pojeździe prowadzonym przez pijanego kierowcę. Bo piwo było zbyt dostępne, a ktoś znów „zarobił” na schizofrenicznej profilaktyce fikcji.

xFilo
Photo: David Paul Ohmer via Foter.com / CC BY

Dodaj komentarz